Specjalistyczny Gabinet Lekarski

Prof. dr hab. n. med. Piotr Wałęga

Małoinwazyjne leczenie choroby hemoroidalnej metodą DGHAL

Godziny otwarcia
PON 17:00 - 19:00
ŚR 17:00 - 19:00
icon_phone
NUMER TELEFONU (+48) 12 251 49 00 (+48) 604 287 479

Rejestracja

Rejestracja pacjentów odbywa się pod numerem telefon 12 251 49 00 od poniedziałku do piątku w godzinach od 17.00 do 20.00.

Spis publikacji dr hab. Piotra Wałęgi z lat 2006 – 2010:

Prace oryginalne

Prace przeglądowe (skryptowe)

 • Herman RM, Wałęga P, Sobocki J, Nowakowski M, Kenig J, Smęder K.Postępy w koloproktologii w 2008 roku.MP 2009 2(84): 15-20
 • Herman RM, Wałęga P, Sobocki J, Nowakowski M, Kenig J, Smęder K.Postępy w koloproktologii w 2007 roku.MP 2008 2
 • Roman M. Herman, Piotr Wałęga, Jerzy Sałówka.KoloproktologiaMedycyna Praktyczna, Chir. 2007 nr 1 s. 119-124
 • Roman M. Herman, Piotr Wałęga, Marcin Nowak, Jacek Sobocki, Michał Nowakowski, Janusz Frey, Tomasz Cegielny, Jerzy Sałówka, Katarzyna Smęder, Jakub Kenig.Coloproctology.MP, Med. Prakt., Chir. 2006 nr 1

Streszczenia prac naukowych, referatów (konferencje i zjazdy)

Prace pełnotekstowe w czsopismach światowych.

Wystąpienia i streszczenia konferencyjne.

 • Walega P, Kenig J, Richter P, Nowak W. Transanal endoscopic microsurgery combined with endoscopic posterior mesorectum excision in the treatment of patients with T1 rectal cancer: own results.
 • Cegielny T, Herman R, Walega P, Richter P, Nowak W. Surgical and biological treatment of perianal Crohn disease.
 • 12 World Congress of Endoscopic Surgery SAGES 2010, Maryland USA

 • Walega P, Romaniszyn M, Kenig J, Richter P, Herman R, Nowak W. DGHAL with Recto anal repair modyfication. Functional ewaluation and safety assessment of a new minimal invasive method of treatment of advanced hemoroidal disease.
 • 20th Anniversary International Colorectal Disease Symposium.
  Cleveland Clinic, Floryda. February, 2009
  Walega P., Kenig J.,Nowakowski M I wsp. „Clinical and Functional Results of Transanal Endoscopic Local Excision of Rectal Tumors.”
 • International Surgical Week, Adelaide, Australia wrzesień .2009

 • Wałega P, Kenig J. Transanal endoscopic microsurgery combined with endoscopic posterior mesorectum excision in the treatment of patients with T1 rectal cancer. World Journal Surgery (2009) Volume 33:s.146
 • 64 Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich (TChP), Wrocław, 2009.

 • Wałęga P., Nowakowski M., Sałówka J., Jaśko K., Herman R.M., Nowak W. Kliniczna i czynnościowa ocena remodelingu mięśni zwieraczy odbytu pod wpływem fal o częstotliwości radiowej (procedura secca) Abstrakt G-20. Polski Przegląd Chirurgiczny 2009; supl. 1: s 112.
 • Wałęga P., Nowakowski M., Jaśko K., Herman R.M., Nowak W. zastosowanie sztucznego zwieracza jelitowego (Artificial soft anal Band) w leczeniu nietrzymania stolca. 64 Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich (TChP), Abstrakt G-20. Polski Przegląd Chirurgiczny 2009; supl. 1: s 120.
 • Wałęga P., Nowakowski M., Jaśko K., Herman R., Nowak W. Zastosowanie sztucznego zwieracza jelitowego (Artificial Soft Anal Band) w leczeniu niedotrzymania stolca. Wrocław, 16-19 Września 2009. Abstrakt G-20. Polski Przegląd Chirurgiczny 2009; supl. 1: s 126.
  International Colorectal Congress, Benign Colorectal Diseases, December 2009, St. Gallen, Switzerland.
 • Walega P., Kenig J., Cegielny T., Herman R.M., Richter P., Nowak W.: Functional results of 80 consecutive patients after TEM.
  Cegielny T., Kenig J., Walega P., Herman R.M., Richter P., Nowak W.: Combined surgical and biological treatment of perianal, fistulising Crohn’s disease. Abs No 503.
 • Kenig J., Walega P., Cegielny T., Herman R.M., Richter P., Nowak W.: SURGISIS AFP – anal fistula plug for perianal fistula treatment: Own experience. Abs No 505.
 • Kenig J., Walega P., Herman R.M., Cegielny T., Richter P., Nowak W.: Artificial bowel sphincter in the treatment of end-stage fecal incontinence. Colorectal Congress. Abs No 908